VINSKA OMOTNICA – ULAGANJE U VINARIJE I MARKETING VINA

VINSKA OMOTNICA – ULAGANJE U VINARIJE I MARKETING VINA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 04. ožujka 2021. godine objavila je Natječaj za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje 2019. –2023.


Rok za podnošenje prijava je do 30. travnja 2021. godine


KORISNICI

  • poduzeća u sektoru vina (vinarije – fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave) koja se bave proizvodnjom ili prodajom proizvoda, organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI:

  1. Izgradnja/rekonstrukcija, stjecanje (kupnja) ili poboljšanje nepokretne imovine, uključujući uređenje okoliša, manipulativnih površina i parkirališta na gospodarstvu te izgradnja pristupnih puteva do objekta na gospodarstvu
  2. Kupnja ili zakup novih strojeva i opreme do iznosa njihove tržišne vrijednosti uključujući montažu i prijevoz
  3. Opći troškovi povezani s izgradnjom/poboljšanjem, stjecanjem nepokretne imovine i troškovima kupnje novih strojeva i opreme
  4. Troškovi kupnje ili razvoja računalnih softvera i kupnje patenata, licencija i autorskih prava te registracija zajedničkih žigova

 

IZNOS I RAZINA POTPORE


KORISNICI POTPORE RAZINA POTPORE MAKSIMALAN IZNOS POTPORE
→ mikro, mala i srednja poduzeća (uključujući i fizičke osobe)

*fizičke osobe obveznici poreza na dohodak/poreza na dobit

*70 % 1.500.000 EUR
→ velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR *35 % 750.000 EUR
→ velika poduzeća s 750 ili više zaposlenih ili prometom od 200 milijuna EUR i više *34 % 550.000 EUR

*Sukladno Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2021/95 od 28. siječnja 2021. o izmjeni Delegirane uredbe komisije (EU) 2020/592 o privremenim izvanrednim mjerama kojima se odstupa od određenih odredaba Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i vijeća radi odgovora na tržišne poremećaje u sektoru voća i povrća i sektoru vina koji su uzrokovani pandemijom bolesti COVID-19 i s njome povezanim mjerama (SL L 31/198 od 29. siječnja 2021. godine) u slučaju da Odluka o odobrenju projekta bude donesena do 15. listopada 2021. godine, primijeniti će se uvećani intenzitet potpore