Ostalo

Ostalo

Napisano i provedeno više desetaka elaborata, poslovnih planova, dokumentacija za natječaje koji nisu navedeni u popisu. Također u okviru marketinških studija provedeno više desetaka kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja tržišta. Navodimo neke:

Hrvatsko cigaretno tržište – cjenovna segmentacija i elastičnost potrošnje
naručitelj: TDR, 2000.

Obilježja robne proizvodnje i odnos proizvođača prema kooperaciji
naručitelj: TDR, 2000.

Izvozni marketing Slavonskog domaćeg kulena
(istraživanje prihvaćanja kulena na izvoznom tržištu)
naručitelj: MPŠ RH, 2003.

Stvaranje marke jabuke zagrebačke županije
naručitelj: Zagrebačka županija, 2007.

Istraživanje tržišta meda
naručitelj: Bjelovarsko-bilogorska županija, 2009. godina

Proširenje asortimana županijske marke sira Dragec
naručitelj: Zagrebačka županija, 2007.

Domaći kukuruzni žganci (istraživanje prihvaćanja novog proizvoda na domaćem tržištu)
naručitelj: Zagrebačka županija, 2008.

Izvozni marketing Slavonskog domaćeg kulena
naručitelj: MPŠVG RH

Županijske marka vina: Portugizac Plešivica i Kraljevina Zelina
naručitelj: Zagrebačka županija

Osnivanje zadruge za marketing zagorskog purana i realizacija prve prodajne pošiljke
naručitelj: Krapinsko-zagorska županija

Marketing Slavonske šljivovice
naručitelj: Vukovarsko-srijemska županija

Marketing zagorskog purana – test tržišta
naručitelj: MPŠVG