MJERA 6.4.1. – POTPORA DO 200.000 EURA – ULOŽITE U RAZVOJ NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI

MJERA 6.4.1. – POTPORA DO 200.000 EURA – ULOŽITE U RAZVOJ NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI

Agrarno savjetovanje d.o.o. je konzultantska kuća specijalizirana za Mjere 6 programa Ruralnog Razvoja. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dana 28. travnja 2020. objavila je natječaj za mjeru 6.4.1. Ulaganje u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima. Gospodarstva na natječaju mogu dobiti potporu do 70% ukupnih prihvatljivih troškova,  između 3.500 – 200.000 EUR . Ako vi imate poljoprivredno gospodarstvo i bavite se nekom od nepoljoprivrednom djelatnosti  ili imaju vaši roditelji, susjedi, prijatelji s povjerenjem nam se obratite. Informacije su besplatne. Više o mjeri 6.4.1. i našoj uspješnosti u dobivanju mjere za naše korisnike (95%) možete vidjeti na našoj web stranici: www.agrarnosavjetovanje.hr


Natječaj je zatvoren!


  • Korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje 12 mjeseci prije podnošenja Zahtjeva za potporu
  • Iznos potpore između 3.500 – 200.000 EUR
  • Do 70% ukupno prihvatljivih troškova (za ulaganje u sektor pružanja usluga u poljoprivredi, kupovima mehanizacije 40%)
  • Isplata potpore može biti jednokratna ili najviše dvije rate (mogućnost isplate predujma do 50% ukupno odobrenih sredstava, uz bankovnu garanciju)
  • Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 120.000.000,00 HRK.


Prihvatljiva ulaganja:

  1. turizam u ruralnom području (građenje i/ili opremanje građevina i/ili turističke infrastrukture za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga)
  2. tradicijski obrt, umjetnički obrti uključujući i obrte za izradu suvenira i rukotvorina (građenje i/ili opremanje građevina u kojima se obavlja proizvodnja i/ili trženje)
  3. pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu (građenje i/ili opremanje građevina za pružanje usluga u ruralnim područjima) i
  4. prerada, marketing i izravna prodaja proizvoda koji nisu obuhvaćeni Dodatkom I Ugovora o funkcioniranju EU (građenje i/ili opremanje građevina za preradu, skladištenje, pakiranje i/ili izravnu prodaju proizvoda koji nisu obuhvaćeni Dodatkom I Ugovora o funkcioniranju EU.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI:

1. korisnici moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu

2. u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 2.000 eura

3.  u sektoru ruralnog turizma, sektoru prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda i sektoru tradicijskih i umjetničkih obrta korisnik mora posjedovati rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt izdan od nadležnog tijela u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za bilo koju djelatnost iz tog sektora, dok korisnik u sektoru usluga mora posjedovati rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt izdan od nadležnog tijela za obavljanje nepoljoprivredne djelatnosti za koju se traži potpora.

4. biti u rangu mikro ili malog poduzeća na način i pod uvjetima kako je to propisano Prilogom I Uredbe (EU) br. 702/2014

5. kod fizičkih osoba nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti najmanje godinu dana

6. imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

7. ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih šest mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON 2/SOL 2 obrasca kod podnošenja Zahtjeva za potporu

8. ne smije biti poduzetnik u teškoćama

9. pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje

10. fizičke osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika na poljoprivrednom gospodarstvu kojem se plaćaju doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje:

11.  imati prebivalište/sjedište u jedinici lokalne samouprave u čijem se naselju provodi ulaganje.