MJERA 6.1.1. – 50.000 EURA BESPOVRATNO – USKORO NOVI NATJEČAJ!

MJERA 6.1.1. – 50.000 EURA BESPOVRATNO – USKORO NOVI NATJEČAJ!

Agrarno savjetovanje d.o.o. je konzultanska kuća specijalizirana za Mjere 6 programa Ruralnog Razvoja. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 11. travnja 2018. natječaj za mjeru 6.1.1. za mlade poljoprivrednike. Gospodarstva na natječaju mogu dobiti potporu u iznosu od 20.000 ili 50.000 eura bespovratno. Ako vi imate gospodarstvo ili imaju vaši roditelji, susjedi, prijatelji s povjerenjem nam se obratite. Informacije su besplatne. Više o mjeri 6.1.1. i našoj uspješnosti u dobivanju mjere za naše korisnike (95%) možete vidjeti na našoj web stranici: www.agrarnosavjetovanje.hr


PLANIRANA OBJAVA NATJEČAJA I. KVARTAL 2021.


 • Korisnici su mladi poljoprivrednici. Mladi poljoprivrednik je osoba starija od 18 i mlađa od 40 godina na dan podnošenja Zahtjeva za potporu, koja posjeduje odgovarajuća stručna znanja i vještine te je po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljena kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva
 • Iznos potpore – 20.000 ili 50.000
 • Potpora je 100% – nema vlastitog ulaganja/učešća u projekt
 • Ekonomska veličina gospodarstva (kapacitet/SO) – od 8.000 – 49.999 €
 • Korisnik ne smije biti registriran kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva duže od 24 mjeseca prije podnošenja zahtjeva za potporu.

NATJEČAJ JE U NAJAVI!

Zainteresirani ste za prijavu na mjeru? 


PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

 1. kupnju domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,
 2. kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. osim proizvoda ribarstva,
 3. kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta,
 4. kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,
 5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
 6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,
 7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
 8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I,
 9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva – odnosi na dohodak, plaću, doprinose zaposlenih i knjigovodstvene usluge vezano uz poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu, izradu projektne dokumentacije (izrada projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata te usluge stručnjaka -konzultanta).

UVIJETI PRIHVATLJIVOSTI

 • Ekonomska veličina gospodarstva (kapacitet/SO) – od 8.000 – 49.999
 • Osoba starosti 18 – 40 godina
 • Posjeduje stručna znanja i vještine

  a) diplomski ili preddiplomski studij iz agronomskog ili veterinarskog smjera

  b) završenu srednju školu iz područja poljoprivrede ili veterine

  c) radno iskustvo iz poljoprivrede ili veterine u trajanju od najmanje dvije godine i dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju.

 • U roku od 36 mjeseci od dana donošenja odluke o dodjeli potpore, a ne kasnije od podnošenja trećeg zahtjeva za isplatu i pod uvjetom da se te potrebe navedu u poslovnom planu, korisnik mora realizirati zahtjeve iz stavka 12. ovoga članka ukoliko iste ne ispunjava u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.
 • Korisnik ne smije biti registriran kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva duže od dvadeset četiri (24) mjeseca prije podnošenja zahtjeva za potporu.
 • Ukoliko korisnik nije nositelj poljoprivrednog gospodarstva u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, dužan je uz zahtjev za potporu priložiti pisani dokaz (ugovor ili drugi pravovaljani dokument) u kojemu su navedeni način, uvjeti i rok preuzimanja poljoprivrednog gospodarstva između trenutnog nositelja poljoprivrednog gospodarstva i korisnika.
 • U slučaju da su poslovnim planom predviđene aktivnosti ulaganja u poljoprivredno zemljište i objekte koji nisu u vlasništvu korisnika, korisnik mora najkasnije prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate dostaviti Ugovor o najmu/koncesiji /zakupu/služnosti koji mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina, računajući od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. Navedeni Ugovor mora biti upisan u zemljišne knjige.
 • Poljoprivredno zemljište koje je predmet ulaganja unutar poslovnog plana mora biti upisano u ARKOD sustavu najkasnije prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu treće rate.
 • Životinje na poljoprivrednom gospodarstvu koje su predmet ulaganja unutar poslovnog plana moraju biti upisane u JRDŽ sukladno postojećim propisima najkasnije prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu treće rate.
 • Korisnik u poslovnom planu mora osigurati da će se uskladiti s definicijom aktivnog poljoprivrednika sukladno odredbama članka 28. Zakona o poljoprivredi (NN 30/2015) najkasnije u roku od osamnaest mjeseci od datuma osnivanja poljoprivrednog gospodarstva.
 • Korisnik treba biti registriran u Registru poreznih obveznika kao porezni obveznik po osnovi plaćanja poreza na dobit ili dohodak i obveznik socijalnih doprinosa (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najkasnije prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu treće rate.
 • Korisnik je dužan ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva i biti registriran u Registru poreznih obveznika kao porezni obveznik po osnovi plaćanja poreza na dobit ili dohodak i obveznik socijalnih doprinosa (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore iz ove mjere.
 • Korisnik mora imati uspostavljeno knjigovodstvo/poslovne knjige u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i baviti se poljoprivrednim aktivnostima kao glavnim zanimanjem najkasnije prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu treće rate.
 • Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.1.1. http://ruralnirazvoj.hr/pravilnik-o-provedbi-tipa-operacije-6-1-1-potpora-mladim-poljoprivrednicima-i-tipa-operacije-6-3-1-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava-iz-programa-ruralnog-razvoja-republike/

Obveze korisnika:

 • Mladi poljoprivrednik mora imati prijavljeno prebivalište na području Republike Hrvatske najkasnije u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu prve rate i najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore.
 • Ako korisnik traži potporu 372.000,00 HRK (50.000 EUR) dužan je ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva i biti zaposlen na puno radno vrijeme u gospodarstvu za koje je ostvario potporu.
 • Ako korisnik traži potporu 148.800,00 HRK (20.000 EUR) dužan je ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva najmanje pet godina nakon isplate treće, konačne rate.
 • Korisnik mora imati uspostavljeno knjigovodstvo/poslovne knjige u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu treće konačne rate.
 • U slučaju da su poslovnim planom predviđene aktivnosti ulaganja u poljoprivredno zemljište i objekte koji nisu u vlasništvu korisnika, korisnik mora najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu prve rate dostaviti Ugovor o najmu/koncesiji /zakupu/služnosti koji mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina, računajući od trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu. Navedeni Ugovor mora biti upisan u zemljišne knjige.

Kriterij odabira 6.1.1.