MJERA 4.1.3. KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

MJERA 4.1.3. KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Agrarno savjetovanje d.o.o. je konzultantska kuća specijalizirana za Mjere programa Ruralnog Razvoja. Objavljen je novi natječaj iz podmjere 4.1. za provedbu operacije 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije. Gospodarstva na natječaju mogu ostvariti potporu u iznosu do maksimalno 1.000.000 EUR s intenzitetom povrata do čak 90%! Iskoristite sredstva potpore, obratite nam se s povjerenjem. Informacije su besplatne. Više o mjeri 4.1.3. i našoj uspješnosti u dobivanju mjere za naše korisnike (95%) možete vidjeti na našoj web stranici: www.agrarnosavjetovanje.hr


PLANIRANA OBJAVA NATJEČAJA II. KVARTAL 2021.


Prihvatljivi korisnici

 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju, osim mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće
 • fizičke osobe moraju biti upisane u Registar poreznih obveznika najmanje godinu dana prija objave nacrta natječaja
 • pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju

Iznos potpore – od 5.000 do 1.000.000 EUR (početnici do 100.000 EUR)

Intenzitet potpore 50%, intenzitet se može uvećati za dodatnih 20% u slijedećim slučajevima:

a) ulaganje provodi mladi poljoprivrednik,
b) ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima
c) ulaganje je povezano s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima

Najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 90 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi troškovi

 1. prihvatljivi opći troškovi (troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.)
 2. prihvatljivi nematerijalni troškovi (kupnja ili razvoj računalnih programa; kupnja prava na patente i licence; zaštita autorskih prava; registracija i održavanje žigova)
 3. prihvatljivi materijalni troškovi:
  1. OBJEKTI ZA PRIJEM, OBRADU I SKLADIŠTENJE SIROVINA ZA PROIZVODNJU ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA S PRIPADAJUĆOM OPREMOM I INFRASTRUKTUROM
  2. POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA (BIOMASA I SUNCE) ZA POTREBE VLASTITIH PROIZVODNIH POGONA KORISNIKA, S PRIPADAJUĆOM OPREMOM I INFRASTRUKTUROM; 
  3. OBJEKTI ZA OBRADU, PRERADU I SKLADIŠTENJE SUPSTRATA ZA ORGANSKU GNOJIDBU S PRIPADAJUĆOM OPREMOM I INFRASTRUKTUROM ZA VLASTITE POTREBE; 
  4. STROJEVI ZA TRANSPORT I PRIMJENU SUPSTRATA ZA ORGANSKU GNOJIDBU NA POLJOPRIVREDNIM POVRŠINAMA S PRIPADAJUĆOM OPREMOM i INFRASTRUKTUROM, ZA VLASTITE POTREBE  prikolice, rasipači, aplikatori,…

Uvjeti prihvatljivosti

 1. korisnici moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu
 2. imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu
 3. Poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik u okviru ovog natječaja
 4. Korisnik ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci,
 5. pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje
 6. kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti prije podnošenja Zahtjeva za potporu
 7. Korisnik fizička osoba mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje i pet godina nakon konačne isplate potpore
 8. Projekt se provodi na području Republike Hrvatske
 9. Projekt se odnosi na proizvodnju proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje koji su navedeni u Prilogu I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije
 10. Projekt ima izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo
 11. Ulaganje nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, odnosno ako je to propisano od strane nadležnog tijela poduzete su korektivne mjere

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na e-mail: matijalackovic@agrarnosavjetovanje.hr