MJERA 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru – plasteniku

MJERA 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru – plasteniku

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 31. prosinca 2020. godine, natječaja za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru – plasteniku.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu od 15. veljače 2021. godine od 12:00 sati do 30. travnja 2021. godine do 12:00 sati.


VISINA JAVNE POTPORE

 • Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.
 • Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 150.000 EUR
 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 150.000.000,00 HRK

INTENZITET POTPORE

 • 50%
 • Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:
  • a. ulaganje provodi mladi poljoprivrednik ili
  • b. ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima
  • c. ulaganje se provodi kao zajednički projekt.
 • Najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 70 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

PRIHVATLJIVI KORISNICI

 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 6.000 EUR SO – 250.000 EUR SO
 • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za sektor relevantan za ovaj Natječaj
  • U trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, a mladi poljoprivrednici to mogu biti i kraće
  • Pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje,
  • Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju:
   • a) biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće)
   • b) plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje
   • c) plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose)
  • Korisnik fizička osoba mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje u razdoblju provedbe projekta i pet godina nakon konačne isplate potpore

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA 

 • Projekt se odnosi na izgradnju i/ili rekonstrukciju plastenika za proizvodnju povrća (isključujući dinje, lubenice i jagode i presadnice istih) koji obuhvaća ulaganje u povećanje površine plastenika za najmanje 500 m2, a može uključivati i opremanje plastenika
 • Projekt ima izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo
 • U slučaju ulaganja u opremanje objekata koji nisu u vlasništvu korisnika, korisnik mora imati Ugovor o najmu/ koncesiji/plodouživanju/zakupu/služnosti koji mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina

PRIHVATLJIVA ULAGANJA I PRIHVATLJIVI IZNOSI POTPORE:

 • Građenje visokih tunela za proizvodnju na tlu – 179,28 kn/m2
 • Građenje zaštićenog prostora – plastenika za uzgoj na tlu, hidroponski uzgoj i za uzgoj presadnica – 478,51 kn/m2
 • Opremanje visokih tunela za proizvodnju na tlu – 12,19 kn/m2
 • Opremanje zaštićenog prostora – plastenika za uzgoj na tlu, hidroponski uzgoj i za uzgoj presadnica – 682,34 kn/m2
 • KUPNJA ZEMLJIŠTA RADI REALIZACIJE PROJEKTA, DO 10% VRIJEDNOSTI UKUPNO PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA PROJEKTA